Kórusunk szolgálata a Kelenföldi Szent Gellért templomban


Április 9-én, Virágvasárnap a 11 órai szentmisén
Magyar passió gregorián dallamra Szent Máté szerint
Obrecht: O vos omnes (Nézzétek van-e nagyobb                fájdalom, mint az enyém...)
Liszt Ferenc: Ave verum corpus (Üdvözlégy igaz test,                      ki Máriától született...)
Schütz: Also hat Gott die Welt geliebt (Úgy szerette       Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk...)


Április 14-én, Nagypénteken a "Csonkamisén" a 18 órai szertartáson

Magyar passió Szent János szerint
Vittoria: Popule meus (Én nemzetem, mit vétettem             ellened...)
Perti: Intervestibulum et altare (A bejárat és az oltár          között sírnak a papok, s mondják: irgalmazz          népednek, Uram, ne engedd, hogy örökséged            gyalázatra jusson...)
Berchem: O Jesu Christe (Ó, Jézus Krisztus,                 könyörülj rajtam, mikor elerőtlenít a                 fájdalom...)
Kodály Zoltán: Stabat Mater (Áll a gyötrött Isnten                         Anyja...)
Werner Alajos: Adoramus Te (Imádunk és áldunk                         Téged, ki kereszted által megváltottad                         a világot...)
Bárdos Lajos: Golgotádon látunk Isten, bűneinknek                       száma nincsen, bűneinkért halsz Igaz...

Mozart: Missa brevis in D

Palestrina: Regina coeli letare, alleluja

Kórusunk április 16-án, Húsvétvasárnap a 10:30-kor kezdődő Szentmisén teljesít szolgálatot a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilikában


Szólót énekelnek: Bálint Ágnes, Kiss Edit,
                             Pivarcsi Gábor, Horváth Csaba
Hegedül: Detvay Mária Marcella, Komár Judit
Csellózik: Nádasdi Kristóf
Orgonál: Erdődy János

Vezényel: Zimányi István


Énekelj Te is velünk


Kórusunk minden kedves érdeklődőt szeretettel vár

szeptember 5-től a kelenföldi Szent Gellért templom Boldog Özséb termében

Próbáinkat minden hétfőn és csütörtökön 18:00 és 20:30 között tartjuk teázó, beszélgető szünettel.

Bemutatkozás

A Carmine Celebrat Kórus 1995-ben a Városmajori Templom énekeseiből alakult.Egyházzenei szolgálatot lát el és hangversenyeket ad Budapest számos templomában.Karnagyuk Zimányi István. Orgonista dr. Bednarik Anasztázia. A hangszeres művekben Budapest vezető zenekarainak művészei játszanak.

A kórussal az utóbbi években a következő szólisták dolgoztak együtt: Zádori Mária, Csereklyei Andrea, Duba Szilvia, Bakos Kornélia, Kiss Edit, Móré Gabriella, Megyesi Zoltán, Szerekován János, Kálmán László, Komáromi Márton, Cser Krisztián, Kovács István, Jekl László, Blazsó Domonkos, Sárosi Károly.
Oratóriumelőadásaikon Vivaldi, Schütz, Pergolesi munkái, J. S. Bach János passioja, a Magnificat, kantáták, s a Jesu meine Freude motetta, Händel Salve Reginája, s a Messiás, Haydn Teremtése, a Mozart Te Deum és a Requiem, Liszt Via Crucisa, Fauré Requiemje, Farkas Ferenc Köröshegyi Betlehemes kantátája, a liturgikus szolgálataikon legtöbbször Palestrina, Monteverdi, Antonelli, Bernardi, Caldara, Haydn, Mozart, Beethoven (C-dúr), Brahms, Liszt, Bárdos, Farkas, Járdányi, Tillai miséi hallhatók.

Előadták Purcell Dido és Aeneas kisoperáját. Rendeztek esteket Mendelssohn és Liszt, Erkel és kortársai, követői műveiből, hangversenyt magyar szerzők, magyar költők verseire írt kórusaiból.
A kórus örömmel fogadja új énekesek jelentkezését, hogy zenéje, közössége színesebb, jobb legyen.


"Van a léleknek egy olyan tartománya, amit csak a zene tud kifejezni." 
(Kodály Zoltán)